Attraversiamo - Rådgivning IT Kontrakter - Bid Management - Prosjektledelse
Anskaffelser

Ved inngåelse av IT-kontrakter er det viktig å ha en balansert avtale - for begge parter.

I Attraversiamo har vi spesialisert oss på store anskaffelser innen både offentlig og privat sektor, og i særdeleshet SSA standardavtaler.  Vi tilbyr bistand til gjennomføring av anskaffelsesprosessen fra forespørsel til ferdig forhandlet avtale.

Et selskaps risikoprofil er et viktig verktøy når en avtale skal inngås, og essensiell for å sikre balanse i alle avtalens bilag og dokumenter.  Risikoprofil bør være et styrende element hos alle selskap som selger produkter og tjenester, og skal danne grunnlaget for hva som absolutt må være tilstede ved inngåelse av en kundeavtale.

En risikokontrollert avtale betyr mer enn at de juridiske bestemmelser er kontrollert, og det er totaliteten i som sikrer en balansert avtale:

 • finansielle og merkantile forhold
 • leveransemodell
 • administrative bestemmelser
 • juridiske forhold

Med bistand fra Attraversiamo vil vi hjelpe med å sikre at alle aspektene i avtalene etablerees innenfor selskapets risikoprofil.

 • Rådgivning ifm utarbeidelse av kunde-/leverandørspesifikke  tilbud og avtaler
 • Etablering av selskapets risikoprofil
 • Opplæring  i besvarelse av kravspesifikasjoner
 • Opplæring om bruke av SSA standard avtaler, i tilbudsfasen, i levernsefasen eller i drifts- og produksjonsfasen
 • Opplæring
 • Forhandlingsbistand
 • Tilpasse kundespesifikke avtaler i henhold til sekskapets risikoprofilProdukter som tilbys:
 • Standard avtalemaler for SSA standardavtaler
 • Tilpassede avtalemaler basert på SSA standardavtaler
 • Tilpassede avtalemaler basert på selskapets egen avtalestandard

Vi samarbeider med etablerte jurister innen IT kontraktsjus, og kan trekke på deres ekspertise når nødvendig.
Website Builder drives av Vistaprint