Attraversiamo - Rådgivning IT Kontrakter - Bid Management - Prosjektledelse
Attraversiamo er et uavhengig og spesialistert enkeltpersonsforetak og tilbyr tjenester innen Rådgivning på IT-kontrakter, Bid management, Prosjektledelse, Endringsledelsesprosjekter og andre konsulenttjenester innen B2B-salg i IT-bransjen.

Kjernekompetansen ligger innenfor 

  • Offentlige anskaffelser og SSA Standardavtaler
  • Bid Management og Bid management metode 
  • Salgsprosesser og metodeverk
  • Endringsledelse

Målet er å bidra til at våre kunder oppnår økt effektivitet, redusert ressursbehov i salgsprosessene og samtidig sikre selskapets leveranser gjennom gode og balanserte avtaler. 

I en salgsorganisasjon skal de ansatte fokusere det meste av sin tid mot kundene. Dette oppnås ved å sørge for at det finnes inhouse salgsverktøy, metodeverk og prosesser, og sikre at dokumentasjon er oppdatert, aktuell, av høy kvalitet, og lett tilgjengelig.


Website Builder drives av  Vistaprint