Attraversiamo - Rådgivning IT Kontrakter - Bid Management - Prosjektledelse

Bid Management

Jeg har lang erfaring innen bid management med bakgrunn fra Merkantildata, Eterra/Ementor og Bluegarden som fast ansatt.

Basert på egenutviklet metodeverk av bid prosessen tilbys gjennomførings-, metode og verktøystøtte innen alle deler av bid prosessen - fra etablering og oppstart av tilbudsprosjektet til ferdig forhandlet avtale.

Jeg har gjennom mine ansettelsesforhold, forhandlet og vunnet avtaler på vegne av mine arbeidsgivere, store enterprise avtaler til blant annet: Telenor, Helse Sør-Øst, EDB Business partner, Forsvarets IKT tjeneste, Bufetat, NRK.

Tjenestespekter som tilbys er:

  • Bid Management for hire
          Bid manager på kundespesifikke anskaffelser

  • Etablering av bid management process i selskapet inkludert opplæring og innføringWebsite Builder drives av  Vistaprint